โปรฯนี้เฉพาะเท็นเนนสาขา ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน เท่านั้น **โปรฯนี้เฉพาะเท็นเนนสาขา ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน เท่านั้น